บริษัท ดีเซิร์ฟ จำกัด

ปัจจุบันร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างจำนวนมากได้หันมาเพิ่มสายการผลิตสินค้าวัสดุก่อสร้างเองเพื่อเพิ่มสินค้าให้หลากหลายและตรงกับความต้องการสำหรับลูกค้า ในส่วนของโปรแกรม Smile Account นั้น ได้มีระบบที่รองรับการใช้งานด้านการผลิตด้วย เพื่อช่วยให้ข้อมูลด้านจำนวนสินค้า และต้นทุนสินค้าที่ถูกต้องและแม่นยำ

 

กำหนดสูตรการผลิตว่าใช้สินค้าวัตถุดิบอะไรบ้าง สัดส่วนเท่าไหร่

กำหนดสูตรการผลิตว่าใช้สินค้าวัตถุดิบอะไรบ้าง สัดส่วนเท่าไหร่

 

สามารถผูกสูตรการผลิตเข้ากับสินค้าสำเร็จรูปได้

สามารถผูกสูตรการผลิตเข้ากับสินค้าสำเร็จรูปได้

 

สามารถบันทึกรวมประกอบสินค้าที่ทำการผลิตได้ตามสูตรที่กำหนด

สามารถบันทึกรวมประกอบสินค้าที่ทำการผลิตได้ตามสูตรที่กำหนด

 

สามารถดูการเคลื่อนไหวของสินค้าได้ทั้งจำนวนและต้นทุนสินค้า

สามารถดูการเคลื่อนไหวของสินค้าได้ทั้งจำนวนและต้นทุนสินค้า

ในโปรแกรมยังมีฟังก์ชันต่างๆที่ช่วยให้การทำงานได้ง่ายขึ้น สำหรับท่านที่สนใจสามารถทดลองใช้โปรแกรมก่อนได้ เพื่อประหยัดเวลาและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม เรายังมีการอธิบายลักษณะการทำงานของระบบพร้อมทั้งให้คำปรึกษาต่างๆตอบข้อชัดถาม ก่อนที่จะตัดสินใจ