บริษัท ดีเซิร์ฟ จำกัด

ในธุรกิจร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างนั้น จะมีสินค้าเยอะมาก การออกแบบกลุ่มและมิติสินค้าของร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างให้มีโครงสร้างเป็นลำดับถูกต้องตามที่ต้องการนั้น จะทำให้ระบบวิเคราะห์รายงานต่างๆนั้นสามารถวิเคราะห์ได้ตามกลุ่ม หรือมิติที่เราออกแบบได้ การค้นหาสินค้าได้อย่างรวดเร็ว การเข้าถึงข้อมูลสินค้า เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

 

ในโปรแกรมที่ใช้วางระบบสามารถออกแบบชื่อเรียกในการจัดหมวดหมู่ของสินค้าได้ตามความต้องการขึ้นอยู่กับมุมมองในการบริหารจัดการ

สามารถออกแบบชื่อเรียกในโปรแกรมเองได้

 

 

ตัวอย่างการจัดหมวดหมู่สินค้าวัสดุก่อสร้าง

ตัวอย่างการจัดหมวดหมู่สินค้าวัสดุก่อสร้าง

 

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม

 

ตัวอย่างการกำหนดหมวดสินค้า

ตัวอย่างการกำหนดหมวดสินค้า

 

ตัวอย่างการกำหนดประเภทสินค้า

ตัวอย่างการกำหนดประเภทสินค้า

 

ตัวอย่างการกำหนดชนิดสินค้า

ตัวอย่างการกำหนดชนิดสินค้า

 

ตัวอย่างการกำหนดยี่ห้อสินค้า

ตัวอย่างการกำหนดยี่ห้อสินค้า

 ในโปรแกรมยังมีฟังก์ชันต่างๆที่ช่วยให้การทำงานได้ง่ายขึ้น สำหรับท่านที่สนใจสามารถทดลองใช้โปรแกรมก่อนได้ เพื่อประหยัดเวลาและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม เรายังมีการอธิบายลักษณะการทำงานของระบบพร้อมทั้งให้คำปรึกษาต่างๆตอบข้อชัดถาม ก่อนที่จะตัดสินใจ